• Banana Flower (Mocha)
  Rs. 29 Rs. 35
 • Drumstick (Sajne Data)
  Rs. 25 Rs. 55
 • Raw Banana (Kacha Kala)
  Rs. 18 Rs. 25
 • Turmeric (Kancha Halud)
  Rs. 25 Rs. 30
 • Papaya Green (Pepe) (400 gm - 600gm)
  Rs. 14 Rs. 25
 • Raw Mango(K acha Aam)
  Rs. 22 Rs. 25
 • Hog Plum (Amra)
  Rs. 15 Rs. 22